Termeni și Condiții Aplicabile în Cadrul Programului de Abonament Elite

 

Organizatorul programului de abonament „Elite” este societatea Grande Player SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, Șos. Pantelimon nr. 291, bl. 9, sc. C, et. 3, ap. 91, Sectorul 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4687/2013, având cod unic de înregistrare 31483207, email: Contact@merlin.ro (denumit în continuare „Grande Player”).

 

DEFINIȚII

În prezentul document, termenii de mai jos vor fi interpretați, dacă din context nu rezultă altfel, după cum urmează:

Client Elite – persoana fizică sau juridică care își creează cont pe site-ul https://merlin.ro/ și plătește prețul abonamentului Elite.  Persoana fizică poate deveni client Elite dacă a împlinit vârsta de 18 ani.  În prezentul regulament, clientul Elite poate fi denumit și „Client” sau „Membru Elite”;

Magazin online – platforma online https://merlin.ro/;

Produs eligibil – orice bun sau serviciu care apare cu marcajul specific „Elite” și căruia îi sunt aplicabile unul sau mai multe dintre serviciile Elite;

Programul de abonament Elite – serviciu creat și administrat de Grande Player.  Programul se desfășoară exclusiv pe site-ul https://merlin.ro/.  În prezentul regulament programul de abonament Elite poate fi denumit și „Abonament Elite” sau „Programul Elite”.

Servicii Elite – serviciile incluse în programul de abonament Elite.;

Sitehttps://merlin.ro/;

Taxa de abonament – prețul abonamentului Elite.

Termeni și condiții – regulamentul aplicabil programului de abonament Elite.  În prezentul document, termenii și condițiile pot fi denumite și „Regulament”;

 

  1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1    Programul de abonament Elite este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani și persoanelor juridice.

1.2    Programul de abonament Elite se desfășoară pe site-ul https://merlin.ro/.  Termenii și condițiile programului de abonament Elite sunt aplicabile tuturor clienților programului Elite.  Înainte de plata taxei de abonament, clienții confirmă că au citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile, precum și faptul că au vârsta minimă de 18 ani.

1.3    GRANDE PLAYER poate modifica unilateral termenii și condițiile fără acordul prealabil al clientului.  Termenii și condițiile actualizate sau, după caz, modificate sunt general obligatorii pentru toți clienții Elite de la data publicării acestora pe site.  Este obligația clientului de a verifica termenii și condițiile de fiecare dată când accesează site-ul.

1.4    Accesarea și navigarea site-ului, precum și efectuarea unei comenzi în cadrul programului Elite este permisă oricărui client.  Clienții sunt obligați să acceseze și să utilizeze site-ul și programul Elite în scopuri și prin mijloace care nu constituie o utilizare abuzivă sau care ar putea prejudicia GRANDE PLAYER.  GRANDE PLAYER își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului la site sau, după caz, la programul Elite, precum și la serviciile Elite în situația în care conduita sau acțiunile acestuia sunt abuzive sau ar putea prejudicia GRANDE PLAYER.  Clientul va fi informați cu privire la motivele care au determinat restricționarea accesului la site sau programul Elite.

1.5    Programul Elite se desfășoară pe o perioadă nedeterminată.  Pentru motive întemeiate, GRANDE PLAYER poate suspenda programul Elite și/sau serviciile Elite pentru perioade determinate sau până la încetarea motivelor care au determinat suspendarea programului sau serviciilor Elite.

1.6    Pe durata programului Elite, GRANDE PLAYER are dreptul de a schimba unilateral conținutul programului și a serviciilor Elite, inclusiv lista produselor eligibile.  Modificările își vor produce efectele pentru viitor.

1.7    GRANDE PLAYER are dreptul de a înceta oricând programul Elite.  Clienții Elite vor fi notificați cu privire la încetarea programului.

1.8    Reclamațiile sau orice solicitări de informații ale clienților privind funcționarea programului Elite vor fi trimise la contact@fumezi.com sau prin intermediul chat-ului suport care poate fi accesat în timpul navigării site-ului.  GRANDE PLAYER va analiza conținutul reclamațiilor sau solicitărilor formulate și va comunica clientului un răspuns cu privire la acestea.

1.9    Prezentul regulament este obligatoriu pentru clienții Elite.

 

  1. SERVICIILE ELITE

2.1    Serviciile Elite includ următoarele beneficii: reducerea până la 25% din prețul produselor eligibile, accesul în premieră la noile produse aplicându-li-se o reducere de preț, promoții speciale organizate pentru clienții Elite, livrare prioritară pentru comenzile Elite.

2.2    Produsele eligibile apar cu marcajul specific „Elite”.  Prețul acestor produse poate fi redus cu până la 25%.  Această reducere este aplicată pentru o gamă variată de produse, inclusiv țigări electronice, băuturi, accesorii conexe.  Produsele eligibile sunt reduse pentru o perioadă nedeterminată, însă GRANDE PLAYER are dreptul oricând să modifice valoarea reducerii sau, după caz, să o elimine, nefiind necesar acordul prealabil al clientului Elite în acest sens.  Această modificare sau eliminare a reducerii poate interveni inclusiv în perioada de valabilitate a abonamentului Elite.

2.3    Clienții Elite beneficiază de accesul în premieră la noile produse comercializate de către GRANDE PLAYER.  În cadrul acestui serviciu, clienții Elite vor beneficia de reduceri de prețuri ale produselor noi comercializate în magazinul online.  Produsele nou introduse sunt reduse pentru o perioadă nedeterminată, însă GRANDE PLAYER are dreptul oricând să modifice valoarea reducerii sau, după caz, să o elimine, nefiind necesar acordul prealabil al clientului Elite în acest sens.  Această modificare sau eliminare a reducerii poate interveni inclusiv în perioada de valabilitate a abonamentului Elite.

2.4    Clienții Elite pot beneficia de promoții speciale organizate de către GRANDE PLAYER pentru membrii Elite.  În cadrul acestor oferte speciale, clienții Elite beneficiază de reduceri de prețuri care pot depăși inclusiv valoarea de 25% prevăzută la pct. 2.2.  Ofertele speciale vor apărea și vor putea fi analizate prin accesarea rubricii specifice din cadrul contului personal.  GRANDE PLAYER decide unilateral când asemenea oferte speciale vor fi organizate, perioada de valabilitate a acestor oferte, precum și categoriile de produse incluse în acestea.  GRANDE PLAYER are dreptul oricând să modifice conținutul ofertei, valoarea reducerii sau, după caz, să elimine reducerea aplicată, nefiind necesar acordul prealabil al clientului Elite în acest sens.  Această modificare sau eliminare a reducerii poate interveni inclusiv în perioada de valabilitate a abonamentului Elite.

2.5    Clienții Elite beneficiază de cupoane de reducere oferite de către GRANDE PLAYER.  Clienții vor fi notificați cu privire la acordarea unui asemenea cupon.  Clienții vor fi informați cu privire la termenul de valabilitate a cuponului și valoarea reducerii care poate fi obținută prin aplicarea acestuia.  Reducerea oferită în baza cuponului nu poate fi aplicată la produsele eligibile care beneficiază deja de o reducere în cadrul programului Elite.  Pentru evitarea oricărei neînțelegeri în interpretarea prezentei clauze, clienții Elite nu vor putea aplica cuponul pentru produsele eligibile care beneficiază deja de reducere în cadrul programului Elite, nefiind posibilă cumularea acestor reduceri.

2.6    Clienții Elite beneficiază de livrarea prioritară a produselor comandate.  În cadrul livrării prioritare, comenzile clienților Elite și pregătirea produselor în vederea expedierii vor fi procesate cu prioritate față de celelalte comenzi.  Clienții Elite vor beneficia de livrarea prioritară inclusiv în situația în care plasează o comandă compusă din produse eligibile și produse care nu sunt incluse în programul Elite.  În cazul în care mai mulți clienți Elite plasează mai multe comenzi în aceeași zi, prioritatea va fi stabilită prin raportare la ordinea cronologică a înregistrării acestora.

2.7    Clienții Elite beneficiază de serviciile Elite în limita stocului disponibil al produselor eligibile.

2.8    Serviciile Elite sunt disponibile și se aplică doar în cadrul magazinului online.  Clienții Elite nu pot beneficia de serviciile Elite în cadrul magazinelor fizice.

2.9    GRANDE PLAYER decide unilateral și fără acordul prealabil al clientului Elite ce produse intră în categoria produselor eligibile care beneficiază de serviciile Elite.  Oricând GRANDE PLAYER are dreptul să modifice lista produselor eligibile și/sau, după caz, să excludă o categorie de produse din această listă, nefiind necesar acordul clientul Elite în acest sens.  Această modificare sau excludere poate interveni inclusiv în perioada de valabilitate a abonamentului Elite.

 

III.    CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1    Pentru a putea participa în programul de abonament Elite, persoana trebuie să-și creeze un cont pe Site.  Contul poate fi creat prin completarea rubricilor corespunzătoare din secțiunea privind crearea contului.  Contul poate fi șters prin accesarea rubricii specifice din cadrul contului personal, fie prin formulare unei solicitări scrise comunicate pe contact@merlin.ro sau prin intermediul chat-ului suport care poate fi accesat în timpul navigării site-ului.

3.2    Participarea în cadrul programului Elite se poate efectua pe bază lunară sau anuală, respectiv persoana poate opta pentru un abonament lunar, fie pentru un abonament anual.  Clientul Elite beneficiază de aceleași servicii indiferent de tipul de abonament pentru care optează.

3.3    Prețul abonamentului lunar este de 25 RON/lună, respectiv prețul abonamentului anual este de 240 RON/an.  După efectuarea plății, clientul i se va transmite un email cu detaliile abonamentului selectat, precum și data când se va efectua prelungirea automată a acestuia potrivit pct. 4.6.  Acest email este confirmarea încheierii contractului dintre părți.

3.4    Valabilitatea abonamentului lunar se calculează din ziua în care clientul a primit acces la serviciile Elite și se împlinește în ziua corespunzătoare din luna următoare.  Valabilitatea abonamentului anual se calculează din ziua în care clientul a primit acces la serviciile Elite și se împlinește în ziua corespunzătoare din anul următor.

În cazul abonamentului lunar și anual, dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni.  Prima zi a abonamentului începe în ziua în care clientul primește accesul la serviciile Elite.  După expirarea abonamentului acesta se va prelungi automat potrivit pct. 4.6.

3.5    Clientul Elite va beneficia de serviciile Elite de la data confirmării plății taxei de abonament.  Pentru a beneficia de serviciile Elite, clientul trebuie să se logheze în contul personal.

3.6    Începând cu ziua confirmării plății, GRANDE PLAYER oferă toate serviciile Elite menționate în capitolul II.  După ce serviciile Elite devin accesibile, Clientul Elite nu poate renunța la abonamentul pentru care a optat.  În această situație, dacă clientul Elite renunță la abonament înainte de expirarea termenului acestuia, taxa de abonament nu va fi restituită, iar clientul Elite va beneficia de toate serviciile Elite până la expirarea abonamentului pentru care a optat.  La expirarea termenului de valabilitate a abonamentului, acesta nu va mai fi prelungit automat, respectiv taxa de abonament nu va mai fi debitată automat de pe cardul de plată.

Prin urmare, înainte de efectuarea plății taxei de abonament, prin bifarea căsuței de acceptare a termenilor și condițiilor persoana este informată și își exprimă totodată acordul prealabil expres ca serviciile Elite să înceapă a fi prestate în perioada de retragere (renunțare) de 14 zile și că, odată cu obținerea accesului la serviciile Elite, se consideră că acestea au fost complet prestate, iar clientul își va pierde dreptul de retragere.  Prezenta clauză se aplică în mod corespunzător, iar informarea și acordul clientului sunt considerate valabile, inclusiv în cazul prelungirilor automate ale abonamentului potrivit pct. 4.6.

3.7    Clientul se poate dezabona de la serviciile Elite fie prin accesarea rubricii specifice din cadrul contului personal, fie prin transmiterea unei solicitări în acest sens pe adresa de email: contact@fumezi.com sau prin intermediul chat-ului suport care poate fi accesat în timpul navigării site-ului.  Dezabonare își va produce efectele de la data expirării termenului de valabilitate a abonamentului în vigoare.  Clientul va primi un email de confirmare a dezabonării.

 

  1. CONDIȚII DE PLATĂ

4.1    Prețul abonamentului Elite este menționat la pct. 3.3 și este exprimat în RON.  GRANDE PLAYER are dreptul de a modifica prețul abonamentului.  Noul preț va fi comunicat clientului, acesta având dreptul a de a renunța la abonament.  În acest din urmă caz, la expirarea termenului de valabilitate a abonamentului în vigoare la data notificării, acesta nu va mai fi prelungit automat.

4.2    GRANDE PLAYER nu percepe niciun comision suplimentar pentru efectuarea plăților online.  GRANDE PLAYER nu este responsabilă și nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către client care este perceput de către furnizorul de servicii de care clientul înțelege să se folosească pentru efectuarea plății abonamentului, inclusiv, dar fără a se limita la comisioanele de conversie valutară sau, după caz, orice taxe de transfer aplicate de către entitatea emitentă a cardului de plată al clientului.

4.3    Prețul și modalitatea de plată sunt specificate pe site înainte de efectuarea plății.  După efectuarea plății, GRANDE PLAYER va emite către client o factură care îi va fi comunicată pe adresa electronică menționată de către acesta.  Clientul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare pentru emiterea facturii conform legislației în vigoare.

4.4    GRANDE PLAYER nu va accesa și nu va stoca datele referitoare la cardurile de plată ale clienților Elite.  Procesarea datelor cardului de plată se efectuează prin intermediul platformei EuPlatesc.ro.  Datele cardului de plata ale clientului vor fi prelucrate de către procesatorul de plăți integrat în site, respectiv EuPlatesc.ro.  Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este EUROPAYMENT SERVICES SRL, o societate înființată și care funcționează conform legislației din România, având numărul de înregistrare J40/9950/2006, CUI 18773866, având sediul social situat în Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu, nr. 11, Clădirea Union Business Center International, Cod Spațiu 8.03, Etaj 8, Sectorul 1.

4.5    La efectuarea primei plăți a abonamentului Elite, datele cardului de plată vor fi salvate în vederea debitărilor viitoare efectuate automat la expirarea termenului de valabilitate a abonamentului Elite potrivit pct. 4.6.  Datele cardului de plată nu vor fi accesibile GRANDE PLAYER și nu vor fi stocate de către de GRANDE PLAYER.  Datele cardului de plată vor fi procesate și stocate de către entitatea menționată la pct. 4.4.

4.6    După expirarea termenului de valabilitate a abonamentului, acesta va fi prelungit automat pentru aceeași perioadă, iar de pe cardul de plată al clientului Elite va fi debitată taxa de abonament corespunzătoare tipului de abonament expirat, respectiv 25 RON în cazul abonamentului lunar și 240 RON în cazul abonamentului anual.

4.7    Înainte de prelungirea automată a abonamentului, Clientul Elite va fi notificat cu privire la data expirării termenului de abonare.  Clientul Elite va fi informat că la expirarea termenului de valabilitate a abonamentului acesta va fi prelungit automat pentru o perioadă identică tipului de abonament ce va fi expirat, respectiv pentru perioada de o lună sau, după caz, un an de zile.  De asemenea, clientul Elite va fi informat că taxa de abonament va fi debitată automat de pe cardul de plată salvat în cont.

4.8    În cazul în care nu se poate efectua debitarea automată a taxei de abonament, clientul Elite va fi informat în acest sens, punându-i-se în vedere să ofere o nouă metodă de plată eligibilă, în caz contrar abonamentul nu va fi prelungit, iar clientul nu va putea beneficia de serviciile Elite.  GRANDE PLAYER va putea debita automat cardul de plată în mod repetat pentru o perioadă de 15 de zile de la data când prima debitare automată nu a putut fi efectuată, fără notificarea prealabilă a clientului.  Dacă după expirarea acestei perioade taxa de abonament nu a putut fi debitată, abonamentul nu va mai fi prelungit.  Cu toate acestea, clientul poate oricând să redevină membru Elite prin achitarea taxei de abonament corespunzătoare.

4.9    Dacă după notificarea prevăzută la pct. 4.8 clientul informează GRANDE PLAYER că nu dorește prelungirea abonamentului, acesta nu va mai fi prelungit, iar cardul de plată al clientului nu va mai fi debitat automat.

 

  1. TERMENII ȘI CONDIȚIILE MAGAZINULUI ONLINE

5.1    Prezentul regulament este aplicabil în cadrul programului Elite, fiind completat de termenii și condițiile aplicabile magazinului online.  Clienții Elite sunt obligați să respecte atât prezentul regulament, cât și termenii și condițiile aplicabile magazinului online.  Termenii și condițiile magazinului online sunt publicate pe site și pot consultate de către clienții Elite.

5.2    GRANDE PLAYER prelucrează datele cu caracter personal conform legislației în vigoare.  Clienții Elite pot consulta politica cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal publicată pe site-ul magazinului online.  Această politică este aplicabilă inclusiv clienților Elite și completează prezentul regulament.

5.3    Site-ul folosește cookie-uri, acestea fiind date stocate pe dispozitivul utilizatorului site-ului conținând diverse informații.  Clienții pot consulta politica de cookies publicată pe site-ul magazinului online.  Această politică este aplicabilă inclusiv clienților Elite și completează prezentul regulament.

5.4    Clienții Elite beneficiază de livrare prioritară potrivit pct. 2.6.  Condițiile și termenii de livrare sunt reglementate de politica de livrare publicată pe site-ul magazinului online și poate fi consultată de clienții Elite.  Această politică este aplicabilă inclusiv clienții Elite și completează prezentul regulament.

5.5    Magazinul online a implementat o politică de retur care reglementează condițiile și termenii de returnare a produselor.  Clienții pot consulta politica de retur publicată pe site-ul magazinului online.  Această politică este aplicabilă inclusiv clienților Elite și completează prezentul regulament.